Výhody

Veľkou výhodou pri rezaní vysokotlakovým vodným lúčom je rezanie bez tepelného ovplyvňovania rezaného materiálu, tzv. studený rez. Obrábaný diel nevykazuje fyzikálne, chemické ani mechanicke zmeny a je následne ľahko obrobiteľný.

Univerzálnosť - lúč delí väčšinu materiálu pri veľkom rozsahu rezaných hrúbok.

Technológia rezania vodným lúčom, je priateľská k životnému prostrediu. Pri vlastnom rezaní nevznikajú žiadne ekologicky nevhodné splodiny. Spotreba vody na rezanie je veľmi malá (závisí na tlaku a veľkosti požitej trysky). Z odpadovej vody sa pri sedimentácii odstránia nečistoty. Ako abrazivo sa používajú netoxické látky, ktoré môžu byť recyklované pre opakované použitie. Použité abrazivo môže byť bez problému uložené na skládke odpadov.

vyhody-01.jpg
Stránky vytvořeny MILKO Projects, Kontakt: jaroslav.milko@gmail.cz