Kvalita

Nedochádza k tvarovému alebo povrchovému poškodeniu materiálu, minimálne silové pôsobenie lúča na rezaný materiál, nedochádza k vzniku mikrotrhlin.

Malý prierez materiálu a z toho vyplývajúce vysoké využitie polotovaru - medzi jednotlivými výrobkami sa ponechávaju medzery cca 3 mm.

kvalita-01.jpg
Stránky vytvořeny MILKO Projects, Kontakt: jaroslav.milko@gmail.cz